Personuppgifter

Enligt lag måste vi be er samtycka till att vi behandlar uppgifter om er.

 

Alla uppgifter som lämnas till oss eller som vi får del av när ni besöker vår webbsida kommer att behandlas av Indoor Professional AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden mot er, uppmärksamma er på erbjudanden inom era egna intresseområden samt övrigt marknadsföringssyfte.

Indoor Professional AB kommer aldrig att låta en tredje part använda era personuppgifter i marknadsföringssyfte.

 

Ni har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig.

 

Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har ni rätt att begära att uppgifterna ska rättas till eller raderas.

 

Information om behandling av dina personuppgifter Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Denna är ett gemensamt regelverk för samtliga medlemsländer inom EU. För oss är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

 

Läs gärna mer i vår Integritetspolicy genom att klicka här


Image by Maksym Kaharlytskyi