Städtjänster
Städtjänster

Hygienlösningar
Hygienlösningar

Entrémattor
Entrémattor

Städtjänster
Städtjänster

1/3

Välkommen till Indoor Professional AB

 

Vi är ett företag som med snart 15 års erfarenhet, byggt upp en stabil och trygg organisation.

 

Vi är kollektivanställda i Almega/Serviceentreprenörerna och medlemmar i Byggettan, samt certifierade enligt FR2000.


Vi har högsta möjliga soliditet AAA.

Viktigt för oss är också att vi har en nära relation till våra kunder, där kommunikation och transparens är viktiga ledord för snabba åtgärder.

Vårt uppdrag är att se till att eftersträva en god inomhusmiljö, så att våra kunder får en trevlig/miljövänlig arbetsplats som leder till minskade allergier och ett bättre klimat.

Det gör vi exempelvis i form av att vi hela tiden uppdaterar oss om vad som är de miljövänligaste alternativen på marknaden och fortbildar vår personal i densamma.

”Vi är inte nöjda förrän du är 100% nöjd”

Städtjänster
Städtjänster
Hygienlösningar
Hygiensystem
Entrémattor
Entrémattor