top of page

GENOM
LÅNGSIKTIGHET • HÅLLBARHET • KVALITET SKA VI HÖJA NIVÅN PÅ
 LOKALVÅRD & HYGIENSYSTEM ÅT VÅRA KUNDER 

TJÄNSTER

Fastighet.png

FÅR DU VAD DU BETALAR FÖR?

Vi känner till marknaden och vet idag efter lång erfarenhet både som beställare och leverantör att leveransen till samtliga kundtyper ligger någonstans mellan 55% - 65%.

Ett generellt riktmärke i avtal om förväntad leverans ligger på >90%.

Hur kommer det sig att vi når avtalad leverans och håller vad vi lovar?

Namnlös.png

Vi brinner för att skapa förändringar inom vården när det kommer till lokalvård.

Efter närmare 7 000 hygienbesiktningar inom vården vet vi vad som krävs för att upprätthålla rätt kvalitet. 

Hygien.png

HYGIEN ÄR VIKTIGT!

Friskvårdsprogram är allmänt förekommande i avseende att förhindra allvarliga sjukdomar eller långtidsfrånvaro - väldigt få avser lindriga sjukdomar.

Vill ni ha friskare medarbetare och få ner oplanerad frånvaro?

VÅRA LEDORD

LÅNGSIKTIGHET

Genom att konstant värdesätta och utveckla våra medarbetare.

HÅLLBARHET

Genom att sträva efter att nästa generation ska kunna må bra. Detta genom att kontinuerligt arbeta för att minska vår klimatpåverkan samt ligga längst fram i utvecklingen.

KVALITET

Lyckas vi med 01 och 02 kommer kvalitet, vilket våra kunder alltid ska kunna kräva av oss som leverantör.

bottom of page