top of page

HYGIEN

VI HAR DEN EXPERTIS SOM BEHÖVS FÖR ATT NÅ EN BÄTTRE HÄLSA FÖR ALLA. GENOM ATT GRANSKA VARJE UNIK KUNDS MILJÖ & FÖRSE VÅRA KUNDER MED RÄTT PRODUKTER KAN VI MINSKA SJUKTALEN

HYGIEN ÄR VIKTIGT

Friskvårdsprogram är allmänt förekommande i avseende att

förhindra allvarliga sjukdomar eller långtidsfrånvaro – väldigt få avser lindrigare sjukdomar.

 

I verkligheten blir endast en liten andel anställda långtidssjukskrivna men nästan 100% kommer att drabbas av lindrigare sjukdomar så som förkylning eller magsjuka.

 

70% av dessa sjukdomar kan förebyggas genom bra basal hygien.

Kontakta oss så berättar vi hur!

GRANSKA

LEVERERA

ENGAGERA

bottom of page