top of page

VI HAR SEDAN STARTEN 2006 JOBBAT HÅRT FÖR ATT LIGGA I FRAMKANT I VÅRT MILJÖARBETE

MILJÖ

VÅRT MILJÖARBETE

INDOOR PROFESSIONAL arbetar fortlöpande med förbättring av sitt miljöarbete så att samhället får en ekologisk och klimatvänlig hållbar utveckling på lång sikt.

 

Vi ska föregå med gott exempel i miljöfrågor. Detta genom att alltid försöka minimera vår egen verksamhets skadliga miljöeffekter t.ex. genom att upphandla produkter och uppdrag som är skonsamma mot miljön.

 

INDOOR PROFESSIONAL har som utgångspunkt Sveriges 16 miljökvalitetsmål och ska ha en positiv påverkan på samtliga punkter där vi kan göra förändring.

 

SVERIGES MILJÖMÅL

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den miljömässiga dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

bottom of page